Harmonogram przeglądów gazowych dla budynków SM Ostoja na 2014r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTOJA” informuje, że obowiązkowe przeglądy instalacji  gazowej  w 2014r. w  budynkach Spółdzielni przeprowadzone będą przez firmę:

„DZIECIĘCA KRAINA” Marek Domachowski,                                                                                                                                          

58-500 JELENIA GÓRA, ul. Poznańska 28a  

tel. kom. 603 750 356

Rozpoczęcie  prac w  poszczególnych  budynkach –zgodnie  z zamieszczonym  na stronie internetowej  www.smostoja.pl  „Harmonogramem przeglądów gazowych”.

Niezależnie  od powyższej informacji szczegółowe  ogłoszenia  o przeglądach zamieszczone będą  przez  Wykonawcę na drzwiach  wejściowych do klatek schodowych budynków.

Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i mienia prosimy o udostępnienie mieszkań do przeprowadzenia kontroli szczelności instalacji gazowej zgodnie z przepisami art.62 ust.1 ustawy „Prawo  budowlane”.

 

 

 


‹ zobacz wszystkie aktualności