Harmonogram prac Zarządu w 2013 r.

Kierunki  działań  niezbędnych  dla realizacji wniosków podjętych przez  Walne Zgromadzenie Członków  Spółdzielni w 2013 r.- harmonogram  prac Zarządu

czerwiec 2013 r. 
- przyjęcie wniosków przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
- przedstawienie  przez Zarząd na posiedzeniu Rady Nadzorczej informacji o sposobie realizacji wniosków
- akceptacja przez Radę Nadzorczą

lipiec 2013         
 - przedstawienie na posiedzeniu Rady Nadzorczej harmonogramu prac Zarządu w sprawie realizacji wniosków podjętych przez  Walne  Zgromadzenie Członków  Spółdzielni w 2013 r.

wrzesień 2013
- przygotowanie przez Zarząd szacunkowych kosztów realizacji wniosków
- przygotowanie propozycji sposobu naliczania kosztów różnic wody

październik 2013     
- przeprowadzenie konsultacji z Radami  Nieruchomości w celu przedstawienia przez Zarząd  propozycji wprowadzenia  zadań wynikających z realizacji wniosków  wraz ze  skutkami finansowymi 

listopad 2013          
- przygotowanie projektu planu gospodarczego  na 2014 r., w tym planu remontów;
- przygotowanie projektu zmian w regulaminach  dot. sposobu naliczania kosztów  różnic wody

grudzień 2013          
- uchwalenie przez Radę Nadzorczą planu gospodarczego  na 2014r.
 


‹ zobacz wszystkie aktualności