Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTOJA” w  Jeleniej  Górze zaprasza  do udziału w przetargu nieograniczonym
 
1.Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostoja” 58-560 Jelenia  Góra ul. Wita Stwosza  26/1
                                    
2.Przedmiot zamówienia: remont ścian szczytowych budynków: W.Stwosza 24  i  G. Zapolskiej 3  w Jeleniej Górze     
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. W. Stwosza 26/1 Informacje  w sprawie przetargu można  uzyskać w Spółdzielni przy ul.Wita Stwosza  26/1 (w godzinach:  poniedziałek  9:30 – 16:30, wtorek-piątek  7:30  - 14:30) tel.(075) 75-527-81 w.26, tel/fax: (075) 75-530-35 (Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem ofert)
 
Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wita Stwosza 26/1 w Jeleniej Górze  do dnia  17.06.2015r.  do  godz.11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2015 o godz. 11:00
 
W przetargu  mogą brać udział  firmy , które spełniają  warunki zamówienia.

 


‹ zobacz wszystkie aktualności