Przetarg ofertowy na całoroczne wykonywanie robót 2017

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ”OSTOJA” w Jeleniej Górze ul.Wita Stwosza 26/1 tel. 75 755 27 81, tel./fax   75 755 30 35

ogłasza przetarg ofertowy NA CAŁOROCZNE WYKONYWANIE:
 
1.robót ogólnobudowlanych i brukarskich
2.robót dekarsko-blacharskich i ogólnobudowlanych;
3.remontów instalacji c.o. , wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej;
4.remontów instalacji elektrycznej i odgromowej
 
na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” zlokalizowanych w  Jeleniej Górze, Piechowicach oraz w Szklarskiej Porębie.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w  biurze Spółdzielni  
 ( w   godzinach  7.30  - 14.30  , w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30.
 
Informacje  w sprawie przetargu można  uzyskać w  Spółdzielni 
w godzinach 7.30 - 14.30, w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30  
lub tel.75 755 27 81 w.26  oraz 75 755 27 99
 
Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.Wita Stwosza 26/1 w Jeleniej Górze w terminie do  dnia 10 marca 2017r. do godz.11:00 
 
Zarząd zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert bez podania przyczyny.

‹ zobacz wszystkie aktualności