Przetarg ofertowy na całoroczne wykonywanie robót/remontów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”OSTOJA” w Jeleniej Górze ul. Wita Stwosza  26/1

tel. (075) 75-527-81, tel./fax  (075) 75-530-35
 
ogłasza przetarg ofertowy na całoroczne wykonywanie:
 
1.robót ogólnobudowlanych i brukarskich;
2.robót dekarsko-blacharskich i ogólnobudowlanych;
3.remontów instalacji c.o. , wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej;
4.remontów instalacji elektrycznej i odgromowej
 
oraz pełnienie NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” zlokalizowanych w  Jeleniej Górze, Piechowicach oraz w Szklarskiej Porębie
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w  biurze Spółdzielni  
 ( w   godzinach  7.30  - 14.30  , w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30.
 
Informacje  w sprawie przetargu można  uzyskać w  Spółdzielni 
w      godzinach  7.30  - 14.30  , w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30  
lub tel.(75) 75-527-81 w. 26  oraz (75) 75-527-99
 
Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wita Stwosza 26/1 w Jeleniej Górze w terminie do dnia 10 lutego 2015r.do godz.10:00 
 
Zarząd zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert bez podania przyczyny.

‹ zobacz wszystkie aktualności