Przetarg ofertowy na świadczenie usług kominiarskich

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSTOJA” z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 26/1 w Jeleniej Górze ogłasza przetarg ofertowy na świadczenie usług kominiarskich w budynkach Spółdzielni zlokalizowanych w Jeleniej Górze, Piechowicach i Szklarskiej Porębie zgodnie z art. 62ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” tekst jednolity (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 109 z 2010r, poz. 719) Szczegółowy zakres prac wg Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – do pobrania ze strony www.smostoja.pl lub do odbioru w Administracji S.M. „OSTOJA” przy ul. W.Stwosza 6 w Jeleniej Górze. Informacje o przetargu można uzyskać osobiście w Administracji SM”Ostoja” ul. W. Stwosza 6 Jeleniej Górze w poniedziałek w godz.9.00 – 17.00; w pozostałe dni robocze w godz. 7.00-15.00 lub telefonicznie 75-75-527-99. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. W. Stwosza 26/1 w Jeleniej Górze do 15.12.2017r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2017r. o godz. 10:30
załączone pliki
wykaz budynków wykaz budynków» [ 243.87 kB ]
wzór oferty wzór oferty» [ 70.72 kB ]
wzór umowy wzór umowy» [ 156.43 kB ]

‹ zobacz wszystkie aktualności