Wyniki przetargu na całoroczne wykonywanie robót

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ”OSTOJA” w Jeleniej Górze ul.Wita Stwosza 26/1 tel. 75 755 27 81, tel./fax   75 755 30 35

ogłasza wyniki przetargu NA CAŁOROCZNE WYKONYWANIE ROBÓT REMONTOWYCH na zasobach SM”Ostoja” w 2016 r. oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego:

wybrano następujące firmy w branży robót ogólnobudowlanych i brukarskich:

 -  w branży robót dekarsko-blacharskich i ogólnobudowlanych

   ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY DEKARSTWO  

   Janusz Opacki

   58-506 JELENIA GÓRA,  ul. Moniuszki 2/13

-  w  branży instalacji c.o. , wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej

   INSTALATORSTWO SANITARNE, Gaz, c.o. 

    Jerzy Szaliński

    58-521 JEŻÓW SUDECKI,  ul.Leszczynowa 7

-  w branży instalacji elektrycznej i odgromowej

    INSTALACJE ELEKTRYCZNE ”KIERPOL” Mariusz Kieryluk

    58-500 JELENIA GÓRA,  ul. Zaułek 26/1

-  na pełnienie nadzoru  inwestorskiego nad robotami 

   DORADZTWO i ZARZĄDZANIE, EDUKACJA  i NADZÓR 

   Iwona  Gurlaga

   58-562 PODGÓRZYN, ul. Puławskiego 1A/2 


‹ zobacz wszystkie aktualności