Zmiana wysokości opłat za użytkowanie lokali w zasobach SM OSTOJA

Wykonując zalacenie polustracyjne związku rewizyjnego Spółdzielni Mieszaniowych RP mające na celu doprowadzenia do pełnego pokrycia kosztów przypadających na lokale mieszkalne przychodami z opłat za lokale, Rada Nadzoracza Spółdzielni Mieszkaniowej OSTOJA w Jeleniej Górze na wniosek Zarządu Spółdzielni uchwałą nr 13/2021 z dnia 24 maja 2021 r. dokonała zmiany wysokości opłat za użytkowanie lokali w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni z dniem 1 września 2021 r.

szczegóły w załączniu

załączone pliki
Załącznik Załącznik» [ 1,471.04 kB ]

‹ zobacz wszystkie aktualności